fbpx

Postopek varjenja MIG/MAG

Zagotavljamo napredek: Inovativni varilni procesi iz EWM

EWM kot vodilno podjetje v varilni tehnologiji že desetletja raziskuje in razvija postopke, ki bi omogočili uporabnikom še bolj enostavno varjenje, bolj ekonomično varjenje, predvsem pa da bi dosegali zanesljive rezultate. Pri tem v podjetju EWM kompleksno raziskujejo in analizirajo medsebojni vpliv posameznih komponent in parametrov ter na ta način optimizirajo celoten varilni proces.

ForceArc pulsforceArc puls

forceArc puls® je proces varjenja MIG / MAG s pulznim oblokom z minimalno toploto. Enostaven je za rokovanje in primeren za celotno območje delovanja za varjenje nizko in visoko legirane ter nelegirane materiale.
Zanj je značilna odlična premostitev vrzeli tudi v visokem območju moči in omogoča nadzorovano varjenje vrzeli spremenljive širine do 4 mm.
forceArc puls® – za najboljše varjenje jekla in nerjavnega jekla vseh časov z neverjetnim prihrankom pri stroških!

Prednosti:

Višja hitrost varjenja:

 • Simetrična oblika šiva in maksimalna možna debelina (a-dimenzija) za klinaste zvare
 • Odlično pokrivanje
 • Globlja in bolj koncentrirana penetracija z zanesljivim doseganjem korena

Skoraj brez obrizga:

 • Minimiziranje dodatne obdelave
 • Tudi za pločevino z močno umazano ali zluščeno površino

Zdravju prijazno delo:

 • Nizka obremenitev varilca na delovnem mestu
 • Manj varilnega dima
 • Tišji in bolj prijeten zvok varilnega obloka
 • Enostavna vodljivost (odlično pokrivanje)

Do 30% prihranka pri stroških*
zaradi zmanjšanje porabe
materiala in energije ter skrajšanja časa izdelave

Do 15% nižji vnos toplote*,
zaradi tega manj deformacij,
manj neželenega obarvanja in manj dodatne obdelave

Do 20% višja a-dimenzija*,
simetrična oblika zvara zaradi
globoke in koncentrirane penetracije z zanesljivim dosegom korena

Varjenje nerjavnega jekla

forceArc puls® pri varjenju visokolegiranih (CrNi) jekel v primerjavi s forceArc® in pulznim oblokom
Varjenje nerjavnega jekla
Postopek varjenja forceArc puls® ima v zgornjem območju delovanja prenos toplote do 15% nižji v primerjavi s pulznim varjenjem. To pomeni manj obarvanja in manj izkrivljanja v obdelovancu.

Ostale prednosti:

 • Minimiziranje energije
 • Zmanjšanje deformacij, obarvanja in napenjanja
 • Manj dodatne obdelave (izravnava, brušenje, čiščenje)
 • Manj izgorelosti legirnih elementov in s tem večja odpornost proti koroziji

Primerjava a-dimenzije in penetracije pri forceArc puls®, forceArc® in pulznem obloku
Primerjava a-dimenzije
forceArc puls® tvori simetričen klinasti zvar. To je predpogoj za doseganje največje a-dimenzije pri določeni stopnji taljenja (DV). V primerjavi s pulznim oblokom je mogoče a-dimenzijo razširiti do 20%.
Obratno to pomeni, da se lahko doseže do 20% večja hitrost varjenja v primerjavi s procesom pulznega loka z enako a-dimenzijo.

Pulzni postopek
Vs=45 cm/min, a=4,8 mm
Pulzni postopek
forceArc puls®
Vs=60 cm/min, a=5,1 mmforceArc puls®

Varjenje jekla

Vaše prednosti:

 • Skoraj brez obrizgov
 • Odličen izgled šiva
 • Manj zarez zaradi penetracije, boljše pokrivanje robov
 • Neobčutljivost na umazanijo in luščenje površine
 • Simetrični zvar

forceArc

Ekonomično varjenje, prihranek pri stroških
Izjemno močan varilni oblok z globoko penetracijo, minimalno uporabo toplote in stabilno smerjo za zgornje območje moči. Nelegirana, nizko in visoko legirana jekla ter visoko trdna finozrnata jekla.

Globoka penetracija in s tem zmanjšanje a-dimenzije oz. prereza

Hitro prilagajanje spremembam dolžin konice (stickout)

Prednosti pridejo do izraza še posebej pri zelo ozkih stikih in klinastih zvarih

forceArc2
 • standardni varilni oblokManjši kot odpiranja šiva zaradi globoke penetracije in stabilne smeri obloka
 • Zmanjšanje plasti
 • Manj izkrivljanja zaradi manj toplote in koncentriranega obloka
 • Odlično zajemanje korena in robov
 • Odlično varjenje tudi pri zelo dolgih konicah žice (stickout)
 • Zmanjšanje zarez pri penetraciji
 • Skoraj brez obrizgov
 • Prednjači predvsem pri dinamičnih klinastih šivih
 • Za obremenjene komponente, npr. nosilni deli za mostove
 • Gradnja vagonov in jeklene konstrukcije
 • Nelegirana, nizko in visoko legirana jekla ter visoko trdna finozrnata jekla
 • Ročna in avtomatizirana aplikacija
 • Varjeni klinasti zvari izkazujejo visoko globino prodora obloka Standardni varilni oblok forceArc

Primerjava postopkov forceArc / standardni brizgalni oblok po TWI

Vlečeni zvari,
zvarjeni z ozkimi koti odpiranja
30 ° in 40 °
izpolnjujejo zahteve
EN ISO 15614-1: 2004

Z nižjim volumnom zvara se skrajša čas varjenja za 50% v primerjavi s standardnim brizganim oblokom

Izpolnjuje zahteve po
EN ISO 156141: 2004
Pri klinastih zvarih z izrazitim profilom brez zarez ob penetraciji

Primerjava postopkov forceArc

forceArc / forceArc puls

 • Kombinacija forceArc puls, forceArc in coldArc
 • Korenski položaj s coldArc, vmesne ravni forceArc in pokrivni položaji s forceArc puls
 • Prihranek pri plasteh varjenja z manjšimi koti odpiranja
 • Perfekten vžig in polnjenje s forceArc puls, varjenje s forceArc
 • Manjše izkrivljanje materiala zaradi manjšega vnosa toplote
 • Nižja temperatura vmesnih plasti in minimalna sprememba mikrostrukture
 • Izjemna prednost pri npr. varjenju finozrnatih strukturnih jekel
 • Zmanjšana kotna krčenja pri klinastih šivih Pločevina: S 235, 20 mm
forceArc / forceArc puls
Plin: M21 – ArC – 18
Žica: 1,2 mm G4Si
Gube: 4
Položaj: PC
Kot odpiranja: 10 °
Enostransko varjenje, brez zavarovanja taline
Kombinacija coldArc, forceArc in forceArc puls

Ekonomično varjenje, prihranek pri stroških

 • Skupni prihranki pri stroških do 60%
 • Minimizirana priprava na varjenje
 • Manjše število slojev
 • Manj aditivnega materiala in porabe zaščitnega plina
 • Krajši čas varjenja
 • Posebej ugoden za dinamično obremenjene komponente
Ekonomično varjenje
Pločevina: S 355, 30 mm
Plin: M21 – ArC – 18
Žica: 1,2 mm G4Si
Gube: 11
Položaj: PB/PA
Kot odpiranja: 25 °
Enostransko varjenje, brez zavarovanja taline z
forceArc

rootArc / rootArc puls

Varilni oblok z

optimalnim nadzorom taline

Varilni oblok Varilni oblok rootArc
Popolnoma prilagodljiv kratek oblok za enostavno premostitev vrzeli in varjenje v prisilni legi.rootArc puls
Popolna dopolnitev ciljnemu vnosu toplote za višje zmogljivosti

 • Optimalno zmanjšanje obrizgov v primerjavi s standardnim kratkim oblokom
 • Idealen za pločevino od 1 mm debeline
 • Idealen za prisilne lege in varjenje čez glavo
 • Energijsko varčen kratki lok
 • rootArc puls za varjenje prehodov, kot tudi za nadgradnjo in zgornje plasti
 • Odlično varjenje z minimalno toploto pri naraščajočih položajih (PF) z rootArc – superPuls
 • Zelo dobro oblikovanje korena in zanesljivo zajemanje robov
 • Naraščajoči šivi brez nihanja
 • Nizko in nelegirana jekla
 • Ročna in avtomatizirana aplikacija

Enostavna premostitev vrzeli pri padajočem šivuEnostavna premostitev vrzeli pri padajočem šivu

 • Stabilen, jasen padajoči šiv brez pretoka taline
 • Zelo dobra premostitev vrzeli
 • Oblok z minimalno toploto in brez obrizgov
 • Zelo dobra oblika korena in zanesljivo zajemanje robov

rootArc/rootArc pulsrootArc/rootArc puls

 • Vnos toplote, če je potrebno, z rootArc puls
 • Korensko varjenje z rootArc: enostaven nadzor taline
 • Strukturne plasti in zgornja plast z rootArc puls
 • Razširitev moči za debelo pločevino rootArc puls
 • Preklop med rootArc in rootArc puls z dotikom tipke gorilnika, za zanesljivo prevarjenje pritrdilnih mest
 • Učinkovito obvladovanje taline s samodejnim preklopom med rootArc in rootArc puls z vklopom funkcije superPuls
 • Enostavno in hitro varjenje naraščajočih zvarov s samodejnim preklapljanjem med rootArc in rootArc puls z vklopom funkcije superPuls

Naraščajoči zvar – varjenje v položaju PF

 • Odlično varjenje na položajih naraščajočega šiva (PF) z rootArc – superPuls
 • Zanesljivo doseganje korenske točke
 • Nihanje ni potrebno
 • Enakomerno vlečenje za lep izgled šiva

Vaše prednosti:

 • Zanesljivo varjenje s kratkim oblokom v vseh položajih
 • Najbolj primeren za naraščajoče zvare (PF) brez uporabe tehnike “jelke”
 • Varno in hitro korensko varjenje pri TIG kakovosti
 • Enostavno varjenje padajočih šivov in šivov čez glavo
 • Primeren za CO2 in mešani plin
 • Energijsko varčen kratek lok za enostavno obvladovanje vrzeli
 • Digitalno nadzorovan prenos materiala, brez obrizgov
 • Odlično za pločevino od 1 mm
 • Zelo dobro za vlečene in prekrivne šive

wiredArc / wiredArc puls

wiredArc / wiredArc pulsVarjenje s konstantno penetracijo

Z EWM wiredArc ostane penetracija pri spremembi prostega konca žice (Stickout) nespremenjena. Inovativno krmiljenje prilagaja hitrost podajanja žice in ohranja varilni tok, napetost je ob enakem vnosu toplote konstantna.

 • Stalni varilni tok zahvaljujoč digitalnemu nadzoru procesa
 • Energija in vnos toplote ostajajo skoraj nespremenjeni kljub spremembam prostega konca žice
 • Konstantno visoka globina penetracije je neodvisna od spreminjanja Stickout
 • Možnost zmanjšanja kota odpiranja šiva in s tem volumna varilnega šiva

Položajni zvar (Position weld)

Položajni zvar

Enostavno in zanesljivo varjenje v prisilnih položajih

 • Kombinirana različica postopka za varjenje od nelegiranega jekla do visoko legiranega jekla in aluminijevih zlitin v prisilnih položajih
 • Enostavno rokovanje
 • Zanesljivo doseganje korena
 • Med naraščajočim varom ni potrebna tehnika jelke PF naraščajoči zvar, linearno vodenje gorilnika brez tehnike jelkeS355, debelina pločevine 5 mm

coldArc / coldArc puls

coldArc / coldArc pulsVarjenje in spajkanje v popolnosti

coldArc:
Kratek oblok z manj toplote in manj obrizgi za varjenje in spajkanje brez ter za korensko varjenje z izjemno premostitvijo vrzeli.

coldArc puls:
Idealno dopolnilo za višje zmogljivosti z usmerjenim vhodom toplote tja, kjer je potrebna.

 • Manj deformacij in neželenega obarvanja zaradi minimiziranega vnosa toplote
 • Bistveno zmanjšanje obrizgov zaradi materialnega prenosa brez velike moči
 • Presenetljiva stabilnost procesa tudi pri daljših paketih cevi brez dodatnih senzorskih linij
 • Običajni sistemi gorilnikov, kjer material pride brez obrabe in brez pogona do gorilnika
 • Enostavno varjenje korenskih delov za vse debeline pločevine in v vseh položajih
 • Perfektna premostitev vrzeli tudi ob spreminjanju širine reže
 • Odlično pokrivanje površin pri spajkanju tanke pločevine
 • Minimalna obdelava, optimalno za vidne šive zaradi procesa z manj obrizgi
 • Nizko, visoko in nelegirana jekla ter mešane povezave za celo najtanjše kovinske plošče
 • Spajkanje CrNi plošč s CuAI8 / AIBz8
 • Spajkanje in varjenje preplaščene pločevine, npr. CuSi, AISi in Zn
 • Korenski zvar na nizko, visoko in nelegirano jeklo ter visoko trdno finozrnato jeklo
 • CrNi-vidni šivi na območju tanke pločevine

Minimiziran vnos toplote
Idealno za vlečene, prekrivne in kotne zvare, z odličnim obvladovanjem prisilnih leg

Do 99% manj obrizgov, zato manj neželenega obarvanja ter deformacij zaradi minimizirane cone vnosa toplote

coldArc / coldArc puls

coldArc / coldArc pulscoldArc / coldArc puls

 • Toplota tam, kjer je potrebna – s coldArc puls
 • Korensko varjenje s coldArc: popoln nadzor prenosa kapljic, zmanjšanje napak pri vezavi
 • Strukturne plasti in pokrivne plasti s coldArc puls
 • Razširitev zmogljivosti za debelo pločevino s coldArc puls
 • Popolno varjenje s prehodnim območjem s coldArc puls
 • Preklop med coldArc in coldArc puls z dotikom gumba gorilnika za zanesljivo prevarjenje pritrdilnih mest
 • Enostavno modeliranje taline z avtomatskim preklopom med coldArc in coldArc puls z vklopom funkcije superPuls
 • Odlično in enostavno varjenje v naraščajočem položaju z avtomatskim preklopom coldArc in coldArc puls z uporabo funkcije superPuls, brez “tehnike jelke”

Edinstveno premoščanje vrzeli za korenske lege

 • Popolno premoščanje vrzeli tudi ob spreminjanju širine reže s coldArc
 • Brez kapljanja taline
 • Zanesljivo doseganje robov tudi ob neenakomernem robu
 • Brez prebadanja žice
 • Korenske lege za vse debeline pločevine v vseh položajih
 • Struktura plasti in pokrivne plasti s coldArc puls
Popolno premoščanje vrzeliPopolno premoščanje vrzeli

pipeSolution

Izjemno močan varilni oblok za hitro in zanesljivo varjenje z ali brez vrzeli v vseh položajih.

Absolutno zanesljivo korensko varjenjeAbsolutno zanesljivo korensko varjenje

 • Za vse debeline pločevine
 • Uporablja se lahko na vseh položajih za pločevino in cevi
 • Brez kapljanja taline skozi obdelovanec ali nazaj
 • Odlično oblikovanje korena
 • Izjemno zanesljivo doseganje robov
 • Dobra kontrola v prisilnih legah
 • Zanesljive korenske lege tudi brez vrzeli

pipeSolution + Impulz

pipeSolution + ImpulzKombinacija v enem aparatu

 • Varjenje korena s pipeSolution: stabilna osnova za polnilne in zgornje plasti
 • Izdelava plasti z impulzom: doseganje robov v vsakem položaju
 • Visoka zanesljivost zvara z odlično kakovostjo
 • Varčna alternativa TIG varjenju

MAG varjenje skoraj brez obrizgov-optimalna energija in učinkovitost virov

 • Varčevanje z energijo z invertersko tehnologijo
 • Zmanjšanje stroškov dela zaradi višje hitrosti varjenja
 • Zavarovanje taline ni več potrebno

MAG varjenje pipeTruck – praktična orbitalna sistemska rešitev za avtomatizirano varjenje

 • Velika možnost prihranka pri stroških
 • Odlična in ponovljiva kakovost
 • Visoka moč taljenja
 • Daljši čas gorenja varilnega obloka
 • Enostavnost za uporabo
 • Kratek čas priprave
 • Za korenske, polnilne in pokrivne ravni, z vrzeljo ali brez nje