fbpx

Odsesovalna naprava je naprava, ki se uporablja v procesu varjenja. Pri obdelavi kovin med rezanjem, varjenjem in toplotnimi postopki nastajajo plini, hlapi, delci ter dim, ki so nevarni za zdravje. Varilni hlapi so po predpisih razvrščeni kot nevarne snovi, saj povzročajo genetske spremembe in raka. Naloga odsesovalne naprave za prah je odvajanje varilnih hlapov iz ozračja, filtriranje ter vračanje prečiščenega zraka v prostor. Pri tem je treba omeniti še, da iz onesnaženega zraka uspešno prečisti ultra fine prašne delce ter poskrbi za zdravo in varno delovno okolje. Zaradi svoje prilagodljivosti je odsesovalna naprava primerna za najrazličnejše procese. Katero izbrati pa je povsem odvisno od materiala, ki se bo varil, stopnje emisij in pogostosti uporabe.

Zagotavljanje varnega delovnega okolja z odsesovalno napravo za prah

Delovna okolja v industriji, kjer se opravlja varjenje, morajo zaposlenim zagotavljati najsodobnejšo tehnologijo. Odsesovalna naprava za prah mora prestati redna preverjanja učinkovitosti ter pravilnega delovanja. Na ta način delodajalec zmanjša nevarnost za izpostavljenost nevarnim snovem ter zagotavlja varno delovno mesto. Ker so emisije razvrščene med nevarne snovi, je treba v delovnem okolju izvesti oceno tveganja. Ta se začne s sestavo varilnih hlapov, na katere vplivajo osnovni material, ki se obdeluje, polnilna kovina, premazi in procesni plini (ogljikov dioksid, kisik, argon, helij). Temu sledi ugotavljanje nevarnosti sestavin varilnega dima za zdravje. Te se delijo na snovi, ki obremenijo pljuča in dihala, na strupene in rakotvorne snovi. Na podlagi rezultatov sestavin so nato postopki obdelovanja kovin določeni v razrede, tem pa so prilagojeni delovni pogoji. Ocena tveganja se lahko spreminja, saj se nevarnost povečuje z daljšim varjenjem ter zmanjšuje z delom na prostem. Na podlagi rezultatov ocene tveganja je izbrana odsesovalna naprava za prah, ki bo zagotavljala ustrezne delovne pogoje za varilca.

 

Odsesavanje prašnih delcev je ključnega pomena pri delu z varilnimi stroji

Kakovostna odsesovalna naprava in redno odsesavanje prahu sta v delovnem okolju, kjer se vari, izrednega pomena. Varjenje je delo, s katerim je povezanih več tveganj. Od opilkov, močne ultravijolične svetlobe, opeklin ter vse do varilnih plinov in prašnih delcev. Slednji so prostemu očesu nevidni, a zdravju najbolj nevarni. Varilne hlape sestavljajo milijoni ultra finih prašnih delcev v nano območju pod 0,1 µm ter različni plini. Ti se med varjenjem nabirajo v zraku in ob nepravilnem odsesavanju privedejo do zadušitve, poškodb dihalnih poti in pljuč, alergijskih reakcij, astme, poškodb osrednjega živčnega sistema itd. Takšnim nevarnostim se je moč izogniti z rednim prezračevanjem ter uporabo odsesovalne naprave za prah. Varilni hlapi se pri varjenjih razlikujejo in so odvisni od sestave materiala ter postopka varjenja. Čeprav se med procesom pojavljajo mnogi drugi onesnaževalci, so med najbolj nevarnimi ozon, ogljikov monoksid, vodikov klorid, vodik, cianid ter delci jekla, aluminija, kadmija, kroma, magnezija, niklja, cinka in železovega oksida. Odsesavanje prahu delce odstrani ter prepreči, da bi prodrli v pljučne mešičke ter se tam polegli. Najmanjši delci, ki se imenujejo tudi ultra fini delci, prehajajo skozi celične membrane v krvni obtok do možganov, kjer lahko povzročijo hude poškodbe. Odsesavanje prašnih delcev je zato nujno!

 

Odsesovalna naprava za prah in odsesavanje prašnih delcev

Sistemi za odsesavanje prašnih delcev so lahko prenosni, lokalni ali centralni. Prenosna in lokalna naprava sta namenjeni takojšnjemu zajemu nečistega zraka pri viru. Centralna odsesovalna naprava pa je namenjena odvajanju hlapov in filtriranju zraka v večjih proizvodnih obratih, kjer lokalno odsesavanje prahu ni možno. V podjetju Varikon d.o.o. imamo velik nabor sistemov za odsesavanje prašnih delcev z visoko zmogljivostjo v najtežjih delovnih pogojih.

 

Kemper sesalne roke – Odsesovalna naprava za prah ponuja prilagodljive rešitve dela

Sesalne roke KemperSesalna roka KEMPER je odsesovalna naprava, ki omogoča prilagodljivo delo z iztezanjem do 10 metrov. Predstavlja izjemno rešitev za posamična delovna mesta, saj dopušča priklop na stacionarni centralni odsesovalni sistem, ventilatorje ali filtrirne naprave. Zasnovana je bila za večje količine varilnih plinov, pare, prahu ali izpušnih plinov motornih vozil. Zmogljiva odsesovalna naprava za prah omogoča neprekinjeno uporabo, njene prilagodljive možnosti nastavljanja pa hiter in učinkovit delovni proces. Naprava zaradi posebne gibljivosti sesalne roke brez težav doseže še tako nedostopna mesta, izvedba pokrova pa poskrbi za 40 % manj usmerjanja. Nosilno ogrodje z vzmetno podporo znotraj naprave omogoča, da obdrži nastavljen prostostoječi položaj.

 

Kemper System 8000 – Zanesljiva, kompaktna odsesovalna naprava s samodejnim čiščenjem filtra

Kemper System 8000 je kompaktna in zanesljiva centralna odsesovalna naprava, primerna za varilnice, brusilnice in druge proizvodne obrate z visokimi količinami hlapov, dima in prahu. Uporablja se za odsesavanje in filtriranje misij z različnih delovnih postaj oblikovanja kovin. Odlikujejo jo visokokakovostni membranski vložki filtra KemTex® ePTFE za ultra fini prah, ki zajemajo celo delce manjše od 0,1 μm. Potrebna zmogljivost sesanja do 10.000 m3/h je z dovoljenjem W3/IFA primerna tudi za uporabo pri obdelavi jeklenih krom-nikljevih zlitin. Samodejno čiščenje filtra poskrbi za nemoteno in neprekinjeno delovanje naprave, ki nudi še preprosto upravljanje preko zaslona na dotik. Odsesovalna naprava za prah zbira prahu brez kontaminacije zaradi fiksiranja posode za zbiranje prahu s stisnjenim zrakom. Samodejna prilagoditev volumskega pretoka z reguliranjem moči sesanja dopušča večje prihranke stroškov energije ter zagotavlja najboljšo zaščito zdravja zaposlenih.

Odsesovalna naprava Kemper System 8000