01 75 00 130 041 633 878

Postopek varjenja MIG/MAG

Zagotavljamo napredek: Inovativni varilni procesi iz EWM
ltate. Pri tem raziskujemo in analiziramo kompleksno medsebojno vplivanje posameznih komponent in parametrov ter na ta način optimiziramo celoten varilni proces.

ForceArc pulsforceArc puls

forceArc puls® je proces varjenja MIG / MAG z pulznim oblokom z minimalno toploto. Enostaven je za rokovanje in primeren za celotno območje delovanja za varjenje nizko in visoko legirane ter nelegirane materiale.
Zanj je značilna odlična premostitev vrzeli tudi v visokem območju moči in omogoča nadzorovano varjenje vrzeli spremenljive širine do 4 mm.
forceArc puls® – za najboljše varjenje jekla in nerjavnega jekla vseh časov z neverjetnim prihrankom pri stroških!

Prednosti:

Višja hitrost varjenja:

 • Simetrična oblika šiva in maksimalna možna debelina (a-dimenzija) za klinaste zvare
 • Odlično pokrivanje
 • Globlja in bolj koncentrirana penetracija z zanesljivim doseganjem korena

Skoraj brez obrizga:

 • Minimiziranje dodatne obdelave
 • Tudi za pločevino z močno umazano ali zluščeno površino

Zdravju prijazno delo:

 • Nizka obremenitev varilca na delovnem mestu
 • Manj varilnega dima
 • Tišji in bolj prijeten zvok varilnega obloka
 • Enostavna vodljivost (odlično pokrivanje)

Do 30% prihranka pri stroških*
zaradi zmanjšanje porabe
materiala in energije ter skrajšanja časa izdelave

Do 15% nižji vnos toplote*,
zaradi tega manj deformacij,
manj neželenega obarvanja in manj dodatne obdelave

Do 20% višja a-dimenzija*,
simetrična oblika zvara zaradi
globoke in koncentrirane penetracije z zanesljivim dosegom korena

Varjenje nerjavnega jekla

forceArc puls® pri varjenju visokolegiranih (CrNi) jekel v primerjavi s forceArc® in pulznim oblokom
Varjenje nerjavnega jekla
Postopek varjenja forceArc puls® ima v zgornjem območju delovanja prenos toplote do 15% nižji v primerjavi s pulznim varjenjem. To pomeni manj obarvanja in manj izkrivljanja v obdelovancu.

Ostale prednosti:

 • Minimiziranje energije
 • Zmanjšanje deformacij, obarvanja in napenjanja
 • Manj dodatne obdelave (izravnava, brušenje, čiščenje)
 • Manj izgorelosti legirnih elementov in s tem večja odpornost proti koroziji

Primerjava a-dimenzije in penetracije pri forceArc puls®, forceArc® in pulznem obloku
Primerjava a-dimenzije
forceArc puls® tvori simetričen klinasti zvar. To je predpogoj za doseganje največje a-dimenzije pri določeni stopnji taljenja (DV). V primerjavi s pulznim oblokom je mogoče a-dimenzijo razširiti do 20%.
Obratno to pomeni, da se lahko doseže do 20% večja hitrost varjenja v primerjavi s procesom pulznega loka z enako a-dimenzijo.

Pulzni postopek
Vs=45 cm/min, a=4,8 mm
Pulzni postopek
forceArc puls®
Vs=60 cm/min, a=5,1 mmforceArc puls®

Varjenje jekla

Vaše prednosti:

 • Skoraj brez obrizgov
 • Odličen izgled šiva
 • Manj zarez zaradi penetracije, boljše pokrivanje robov
 • Neobčutljivost na umazanijo in luščenje površine
 • Simetrični zvar

forceArc

Ekonomično varjenje, prihranek pri stroških
Izjemno močan varilni oblok z globoko penetracijo, minimalno uporabo toplote in stabilno smerjo za zgornje območje moči. Nelegirana, nizko in visoko legirana jekla ter visoko trdna finozrnata jekla.

Globoka penetracija in s tem zmanjšanje a-dimenzije oz. prereza

Hitro prilagajanje spremembam dolžin konice (stickout)

Prednosti pridejo do izraza še posebej pri zelo ozkih stikih in klinastih zvarih

forceArc2
 • standardni varilni oblokManjši kot odpiranja šiva zaradi globoke penetracije in stabilne smeri obloka
 • Zmanjšanje plasti
 • Manj izkrivljanja zaradi manj toplote in koncentriranega obloka
 • Odlično zajemanje korena in robov
 • Odlično varjenje tudi pri zelo dolgih konicah žice (stickout)
 • Zmanjšanje zarez pri penetraciji
 • Skoraj brez obrizgov
 • Prednjači predvsem pri dinamičnih klinastih šivih
 • Za obremenjene komponente, npr. nosilni deli za mostove
 • Gradnja vagonov in jeklene konstrukcije
 • Nelegirana, nizko in visoko legirana jekla ter visoko trdna finozrnata jekla
 • Ročna in avtomatizirana aplikacija
 • Varjeni klinasti zvari izkazujejo visoko globino prodora obloka Standardni varilni oblok forceArc

Primerjava postopkov forceArc / standardni brizgalni oblok po TWI

Vlečeni zvari,
zvarjeni z ozkimi koti odpiranja
30 ° in 40 °
izpolnjujejo zahteve
EN ISO 15614-1: 2004

Z nižjim volumnom zvara se skrajša čas varjenja za 50% v primerjavi s standardnim brizganim oblokom

Izpolnjuje zahteve po
EN ISO 156141: 2004
Pri klinastih zvarih z izrazitim profilom brez zarez ob penetraciji

Primerjava postopkov forceArc

forceArc / forceArc puls

 • Kombinacija forceArc puls, forceArc in coldArc
 • Korenski položaj s coldArc, vmesne ravni forceArc in pokrivni položaji s forceArc puls
 • Prihranek pri plasteh varjenja z manjšimi koti odpiranja
 • Perfekten vžig in polnjenje s forceArc puls, varjenje s forceArc
 • Manjše izkrivljanje materiala zaradi manjšega vnosa toplote
 • Nižja temperatura vmesnih plasti in minimalna sprememba mikrostrukture
 • Izjemna prednost pri npr. varjenju finozrnatih strukturnih jekel
 • Zmanjšana kotna krčenja pri klinastih šivih Pločevina: S 235, 20 mm
forceArc / forceArc puls
Plin: M21 – ArC – 18
Žica: 1,2 mm G4Si
Gube: 4
Položaj: PC
Kot odpiranja: 10 °
Enostransko varjenje, brez zavarovanja taline
Kombinacija coldArc, forceArc in forceArc puls

Ekonomično varjenje, prihranek pri stroških

 • Skupni prihranki pri stroških do 60%
 • Minimizirana priprava na varjenje
 • Manjše število slojev
 • Manj aditivnega materiala in porabe zaščitnega plina
 • Krajši čas varjenja
 • Posebej ugoden za dinamično obremenjene komponente
Ekonomično varjenje
Pločevina: S 355, 30 mm
Plin: M21 – ArC – 18
Žica: 1,2 mm G4Si
Gube: 11
Položaj: PB/PA
Kot odpiranja: 25 °
Enostransko varjenje, brez zavarovanja taline z
forceArc

rootArc / rootArc puls

Varilni oblok z

optimalnim nadzorom taline

Varilni oblok Varilni oblok rootArc
Popolnoma prilagodljiv kratek oblok za enostavno premostitev vrzeli in varjenje v prisilni legi.rootArc puls
Popolna dopolnitev ciljnemu vnosu toplote za višje zmogljivosti

 • Optimalno zmanjšanje obrizgov v primerjavi s standardnim kratkim oblokom
 • Idealen za pločevino od 1 mm debeline
 • Idealen za prisilne lege in varjenje čez glavo
 • Energijsko varčen kratki lok
 • rootArc puls za varjenje prehodov, kot tudi za nadgradnjo in zgornje plasti
 • Odlično varjenje z minimalno toploto pri naraščajočih položajih (PF) z rootArc – superPuls
 • Zelo dobro oblikovanje korena in zanesljivo zajemanje robov
 • Naraščajoči šivi brez nihanja
 • Nizko in nelegirana jekla
 • Ročna in avtomatizirana aplikacija
Enostavna premostitev vrzeli pri padajočem šivuEnostavna premostitev vrzeli pri padajočem šivu

 • Stabilen, jasen padajoči šiv brez pretoka taline
 • Zelo dobra premostitev vrzeli
 • Oblok z minimalno toploto in brez obrizgov
 • Zelo dobra oblika korena in zanesljivo zajemanje robov

rootArc/rootArc pulsrootArc/rootArc puls

 • Vnos toplote, če je potrebno, z rootArc puls
 • Korensko varjenje z rootArc: enostaven nadzor taline
 • Strukturne plasti in zgornja plast z rootArc puls
 • Razširitev moči za debelo pločevino rootArc puls
 • Preklop med rootArc in rootArc puls z dotikom tipke gorilnika, za zanesljivo prevarjenje pritrdilnih mest
 • Učinkovito obvladovanje taline s samodejnim preklopom med rootArc in rootArc puls z vklopom funkcije superPuls
 • Enostavno in hitro varjenje naraščajočih zvarov s samodejnim preklapljanjem med rootArc in rootArc puls z vklopom funkcije superPuls

Naraščajoči zvar – varjenje v položaju PF

 • Odlično varjenje na položajih naraščajočega šiva (PF) z rootArc – superPuls
 • Zanesljivo doseganje korenske točke
 • Nihanje ni potrebno
 • Enakomerno vlečenje za lep izgled šiva

Vaše prednosti:

 • Zanesljivo varjenje s kratkim oblokom v vseh položajih
 • Najbolj primeren za naraščajoče zvare (PF) brez uporabe tehnike “jelke”
 • Varno in hitro korensko varjenje pri TIG kakovosti
 • Enostavno varjenje padajočih šivov in šivov čez glavo
 • Primeren za CO2 in mešani plin
 • Energijsko varčen kratek lok za enostavno obvladovanje vrzeli
 • Digitalno nadzorovan prenos materiala, brez obrizgov
 • Odlično za pločevino od 1 mm
 • Zelo dobro za vlečene in prekrivne šive

wiredArc / wiredArc puls

wiredArc / wiredArc pulsVarjenje s konstantno penetracijo

Z EWM wiredArc ostane penetracija pri spremembi prostega konca žice (Stickout) nespremenjena. Inovativno krmiljenje prilagaja hitrost podajanja žice in ohranja varilni tok, napetost je ob enakem vnosu toplote konstantna.

 • Stalni varilni tok zahvaljujoč digitalnemu nadzoru procesa
 • Energija in vnos toplote ostajajo skoraj nespremenjeni kljub spremembam prostega konca žice
 • Konstantno visoka globina penetracije je neodvisna od spreminjanja Stickout
 • Možnost zmanjšanja kota odpiranja šiva in s tem volumna varilnega šiva

 

Položajni zvar (Position weld)

Položajni zvar

Enostavno in zanesljivo varjenje v prisilnih položajih

 • Kombinirana različica postopka za varjenje od nelegiranega jekla do visoko legiranega jekla in aluminijevih zlitin v prisilnih položajih
 • Enostavno rokovanje
 • Zanesljivo doseganje korena
 • Med naraščajočim varom ni potrebna tehnika jelke PF naraščajoči zvar, linearno vodenje gorilnika brez tehnike jelkeS355, debelina pločevine 5 mm

 

coldArc / coldArc puls

coldArc / coldArc pulsVarjenje in spajkanje v popolnosti

coldArc:
Kratek oblok z manj toplote in manj obrizgi za varjenje in spajkanje brez ter za korensko varjenje z izjemno premostitvijo vrzeli.

coldArc puls:
Idealno dopolnilo za višje zmogljivosti z usmerjenim vhodom toplote tja, kjer je potrebna.

 • Manj deformacij in neželenega obarvanja zaradi minimiziranega vnosa toplote
 • Bistveno zmanjšanje obrizgov zaradi materialnega prenosa brez velike moči
 • Presenetljiva stabilnost procesa tudi pri daljših paketih cevi brez dodatnih senzorskih linij
 • Običajni sistemi gorilnikov, kjer material pride brez obrabe in brez pogona do gorilnika
 • Enostavno varjenje korenskih delov za vse debeline pločevine in v vseh položajih
 • Perfektna premostitev vrzeli tudi ob spreminjanju širine reže
 • Odlično pokrivanje površin pri spajkanju tanke pločevine
 • Minimalna obdelava, optimalno za vidne šive zaradi procesa z manj obrizgi
 • Nizko, visoko in nelegirana jekla ter mešane povezave za celo najtanjše kovinske plošče
 • Spajkanje CrNi plošč s CuAI8 / AIBz8
 • Spajkanje in varjenje preplaščene pločevine, npr. CuSi, AISi in Zn
 • Korenski zvar na nizko, visoko in nelegirano jeklo ter visoko trdno finozrnato jeklo
 • CrNi-vidni šivi na območju tanke pločevine

Minimiziran vnos toplote
Idealno za vlečene, prekrivne in kotne zvare, z odličnim obvladovanjem prisilnih leg

Do 99% manj obrizgov, zato manj neželenega obarvanja ter deformacij zaradi minimizirane cone vnosa toplote

coldArc / coldArc puls

coldArc / coldArc pulscoldArc / coldArc puls

 • Toplota tam, kjer je potrebna – s coldArc puls
 • Korensko varjenje s coldArc: popoln nadzor prenosa kapljic, zmanjšanje napak pri vezavi
 • Strukturne plasti in pokrivne plasti s coldArc puls
 • Razširitev zmogljivosti za debelo pločevino s coldArc puls
 • Popolno varjenje s prehodnim območjem s coldArc puls
 • Preklop med coldArc in coldArc puls z dotikom gumba gorilnika za zanesljivo prevarjenje pritrdilnih mest
 • Enostavno modeliranje taline z avtomatskim preklopom med coldArc in coldArc puls z vklopom funkcije superPuls
 • Odlično in enostavno varjenje v naraščajočem položaju z avtomatskim preklopom coldArc in coldArc puls z uporabo funkcije superPuls, brez “tehnike jelke”

Edinstveno premoščanje vrzeli za korenske lege

 • Popolno premoščanje vrzeli tudi ob spreminjanju širine reže s coldArc
 • Brez kapljanja taline
 • Zanesljivo doseganje robov tudi ob neenakomernem robu
 • Brez prebadanja žice
 • Korenske lege za vse debeline pločevine v vseh položajih
 • Struktura plasti in pokrivne plasti s coldArc puls
Popolno premoščanje vrzeliPopolno premoščanje vrzeli

pipeSolution

Izjemno močan varilni oblok za hitro in zanesljivo varjenje z ali brez vrzeli v vseh položajih.

Absolutno zanesljivo korensko varjenjeAbsolutno zanesljivo korensko varjenje

 • Za vse debeline pločevine
 • Uporablja se lahko na vseh položajih za pločevino in cevi
 • Brez kapljanja taline skozi obdelovanec ali nazaj
 • Odlično oblikovanje korena
 • Izjemno zanesljivo doseganje robov
 • Dobra kontrola v prisilnih legah
 • Zanesljive korenske lege tudi brez vrzeli

pipeSolution + Impulz

pipeSolution + ImpulzKombinacija v enem aparatu

 • Varjenje korena s pipeSolution: stabilna osnova za polnilne in zgornje plasti
 • Izdelava plasti z impulzom: doseganje robov v vsakem položaju
 • Visoka zanesljivost zvara z odlično kakovostjo
 • Varčna alternativa TIG varjenju
MAG varjenje skoraj brez obrizgov-optimalna energija in učinkovitost virov

 • Varčevanje z energijo z invertersko tehnologijo
 • Zmanjšanje stroškov dela zaradi višje hitrosti varjenja
 • Zavarovanje taline ni več potrebno
MAG varjenje pipeTruck – praktična orbitalna sistemska rešitev za avtomatizirano varjenje

 • Velika možnost prihranka pri stroških
 • Odlična in ponovljiva kakovost
 • Visoka moč taljenja
 • Daljši čas gorenja varilnega obloka
 • Enostavnost za uporabo
 • Kratek čas priprave
 • Za korenske, polnilne in pokrivne ravni, z vrzeljo ali brez nje

Naši partnerji

01 75 00 130 041 633 878